Székelyföldi Kincskereső - pályázati felhívás 2015-2016

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) pályázati kiírása általános és középiskolás diákoknak, valamint egyetemistáknak a 2015. november 7. - 2016. április 4. közötti időszakra.

A pályamunkák témája:

I.Az én falum/városom

Helytörténeti, néprajzi gyűjtés/kutatás 5 fős (4 gyermek és 1 felnőtt) csoportoknak.

A versenyre benevező csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.  

1. A 2–4. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:

a) Néprajzi gyűjtés: Ritka növények/állatok a településünk környékén; gyógynövények, gyógyvizek; hagyományos ételek. Népi mesterségek a falunkban/városunkban.

b) Épített örökségünk: Régi épületek a falunkban/városunkban.

c) Régi írások faggatása: A falu/város valamely neves szülöttének bemutatása a településen fellelhető írásos és tárgyi dokumentumok, szóbeli emlékek felhasználásával.

A pályamunka három részből áll:

- a gyűjtés/kutatás eredményének 2–4  oldal terjedelmű (A4-es, vonalazott) kézzel írott bemutatása.

          - a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb.  2–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).

- a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

2. Az 5–8. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:

a) Néprajzi gyűjtés: Határ- és dűlőnevek, régi receptek, régi íratlan falutörvények, helyi népszokások stb.; Településünkről származó tárgyak székelyföldi múzeumokban; Ipartörténeti emlékek a falunkban/városunkban;  Régi tárgyak a falunkban/városunkban; Névadási szokások településünkön.

b) Épített örökségünk: Településünk műemléképületei; Településünk emlékművei (kapcsolódó történelmi adatokkal, az érintett családok bemutatásával).

c) Régi írások faggatása: Régi népes családok családfái; Településünk egyházi anyakönyveiből; Településünk még fel nem dolgozott történetéből (a 20.század második felétől napjainkig); iskolatörténeti kuriózumok.

d) Interjú: A település 70 év fölötti lakosainak faggatása: hajdani életvitel, szokások, táplálkozás, iskola stb.

A pályamunka három részből áll:

- a gyűjtés/kutatás eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–3000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.

- a szöveghez készített rajzok , térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).

- a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

Beküldési határidő mindkét korcsoportban: 2016. március 7. (a postabélygző dátuma) A pályamunkákat papír alapon fogadjuk.

II.Forrás-kincsünk

 Pályázat 7–11. osztályos diákoknak.

A versenyre 8 fős (6 tanuló + 2 felnőtt) csoportok benevezését várjuk. A csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.

A pályázat célja a helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítésére a helyi közösségben.

A pályamunka négy részből áll:

- a választás indoklása, a kutatás, feltérképezés eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–4000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.

- a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).

- a munkafolyamatot rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

- a kezdeményezést a helyi lakosság körében népszerűsítő dokumentumok gyűjteménye: plakát- és szórólapterv, a munka céljáról és eredményéről megkérdezett helybeliek véleményének rövid ismertetése.

Beküldési határidő: 2016. április 7. (a postabélygző dátuma) A pályamunkákat elektronikus formában fogadjuk.

III.Magyar Athenas 250

Interdiszciplinárisvetélkedő 9–12. osztályos diákoknak.

A vetélkedőre 5 fős csapatok (négy diák és 1 tanár) jelentkezhetnek.

A játékos feladatok különböző tudományterületekhez és elsősorban székelyföldi neves személyiségekhez (tudósok, feltalálók, hires utazók, történészek, botanikusok, írók, képzőművészek stb.) kapcsolódnak. A megoldások az információszerzés mellett az információk közötti összefüggések felismerését igénylik. És természetesen sok kreativitást, fantáziát, a világháló nyújtotta lehetőségek okos felhasználását.

A verseny 3+1 fordulóból áll:

Első forduló

2015. november 9. – 2015. december 13.

Második forduló

2015. december 14. – 2016. január 31.

Harmadik forduló

2016. február 1 – 2016. március 6.

   

Döntő

2016. március 21. – 2016. április 2.

A csapatok előzetes bejelentkezése a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

Bejelentkezési határidő 2015. november 7. A vetélkedő egyes fordulóira a pályamunkákat elektronikus formában fogadjuk.

A Magyar Athenas 250 pályázat részletes leírása itt:

IV.Székelyföld teleobjektíven keresztül

Fotópályázat 5–12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak. 

Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.

 

A pályázók olyan fotóval(fotókkal) vagy legtöbb 6 képből álló albummal pályázhatnak, amely a fényképezőgép objektívjén keresztül mutatja be Székelyföldet, azt a világot, amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek. A fotókon megjeleníthető táj, személy, hangulat stb. Csak a jpg, tif. vagy bmp. formátumban érkező fényképeket tudjuk értékelni. A képfájlok tetszés szerinti elnevezése ne haladja meg a 30 karaktert.

A pályamunka két részből áll:

- a téma megnevezése, a témaválasztás indoklása, a témához való személyes kötődés leírása egy gépelt oldalnyi terjedelemben ( A4-es oldal)

- fotó vagy fotóalbum csatolása a következő kritériumok szerint:

  • fekvő képek esetén a kép mérete max. 1024x768 pixel
  • álló kép esetén a kép hosszúsága nem haladhatja meg a 768 pixelt
  • a kép file mérete max. 500 kb, a színtér: sRGB legyen

Beküldési határidő: 2016. április 7. A pályamunkákat elektronikus formában fogadjuk.

V.Székfoglaló

Játékpályázat 5-12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak. 

Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.

Székelyföldhöz vagy a székelységhez kapcsolódó interaktív/digitális játékot várunk online vagy offline formátumban, bármilyen tervezett vagy kivitelezett technikával.

Nem feltétel a teljes projekt kivitelezése. Elfogadunk projekttervezeteket is, amelyek a játék kivitelezését és érdekességét fel tudják mutatni. A játék lehet kvíz vagy bármilyen más műfaj is.

Beküldési határidő: 2016. március 7. A pályázatokat elektronikus formában fogadjuk.

 

A sikeresen pályázók értékes könyvjutalmat és nyári táborozást nyerhetnek, valamint bemutatkozhatnak a Székelyföldi Tehetségnapon.

A beküldött pályázatok előlapján a következő adatoknak kell szerepelniük:

-          a pályázati kategória

-                  -          a pályamunka címe

-         a pályázó egyén/csapat neve, osztálya és elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail). Csoportos pályázatok esetében minden csapattag adatait kérjük.

-          a pályázat irányításában segítő tanár/felnőtt elérhetősége (telefonszám, e-mail).

-          az iskola/egyetem neve és elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail)

A borítékon illetve az elektronikus formában beküldött pályamunkák esetében az üzenet tárgyaként szerepeljen a Székelyföldi Kincskereső cím és a pályázati kategória megnevezése.

Postázási cím: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Templom utca 1/A, 520014, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye.

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Minden pályázó diáknak és csapatnak örömteli munkát, eredményes együttműködést kívánunk!

 

 A pályázat értékelési szempontjai

A pályázat tartalmi és formai követelményeinek betartása (30 pont)

  1. a választott témához kapcsolódó anyag feldolgozása (10 pont)
  2. a pályázati kiírásban megjelölt szerkezeti egységek tiszteletben tartás (15 pont)
  3. a terjedelmi megkötések betartása (5 pont)

A gyűjtés/kutatás bemutatásának minősége (60 pont)

  1. a gyűjtés/kutatás eredményeinek rendszerezett (az 5–8. osztály esetében esetleg értelmezéssel, következtetések levonásával kiegészített) leírása, kreativitás az anyag feldolgozásában  (30 pont)
  2. a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók minősége, száma (10 pont)
  3. a munkanapló hitelessége (10 pont)
  4. az írott szövegek nyelvi minősége: nyelvhelyesség, helyesírás, a tanulók életkorának megfelelő nyelvhasználat (10 pont)

Eredetiség, kreativitás a pályamunka ízléses, a témához illő formai kivitelezésében (10 pont)

 

Március 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31