A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) pályázati kiírása általános és középiskolás diákoknak, valamint egyetemistáknak a 2019.október - 2020. május közötti időszakra.
 A programban való részvétel előfeltétele a SZÁNDÉKNYILATKOZAT megküldése, melyet e-mailen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várunk. 
A pályamunkák beküldési határideje minden kategóriában: 2020. június 15. (beérkezés dátuma)

A pályamunkák témája:
I. Az én falum/városom
Helytörténeti, néprajzi gyűjtés/kutatás 5 fős (4 gyermek és 1 felnőtt) csoportoknak.
A versenyre benevező csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.
1. A 2–4. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:
a) Néprajzi gyűjtés: Ritka növények/állatok a településünk környékén; gyógynövények, gyógyvizek; hagyományos ételek. Népi mesterségek a falunkban/városunkban.
b) Épített örökségünk: Régi épületek a falunkban/városunkban.
c) Régi írások faggatása: A falu/város valamely neves szülöttének bemutatása a településen fellelhető írásos és tárgyi dokumentumok, szóbeli emlékek felhasználásával.
A pályamunka három részből áll:
- a gyűjtés/kutatás eredményének 2–4 oldal terjedelmű (A4-es) kézzel írott bemutatása.
- a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb. 2–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
- a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.
2. Az 5–8. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:
a) Néprajzi gyűjtés: Határ- és dűlőnevek, régi receptek, régi íratlan falutörvények, helyi népszokások stb.; Településünkről származó tárgyak székelyföldi múzeumokban; Ipartörténeti emlékek a falunkban/városunkban; Régi tárgyak a falunkban/városunkban; Névadási szokások településünkön.
b) Épített örökségünk: Településünk műemléképületei; Településünk emlékművei (kapcsolódó történelmi adatokkal, az érintett családok bemutatásával).
c) Régi írások faggatása: Régi népes családok családfái; Településünk egyházi anyakönyveiből; Településünk még fel nem dolgozott történetéből (a 20.század második felétől napjainkig); iskolatörténeti kuriózumok.
d) Interjú: A település 70 év fölötti lakosainak faggatása: hajdani életvitel, szokások, táplálkozás, iskola stb.
A pályamunka három részből áll:
- a gyűjtés/kutatás eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–3000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
- a szöveghez készített rajzok , térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
- a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.
II. Forrás-kincsünk
Pályázat 7–11. osztályos diákoknak.
A versenyre 8 fős (6 tanuló + 2 felnőtt) csoportok benevezését várjuk. A csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.
A pályázat célja a helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítésére a helyi közösségben.
A pályamunka négy részből áll:
- a választás indoklása, a kutatás, feltérképezés eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–4000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
- a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
- a munkafolyamatot rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.
- a kezdeményezést a helyi lakosság körében népszerűsítő dokumentumok gyűjteménye: plakát- és szórólapterv, a munka céljáról és eredményéről megkérdezett helybeliek véleményének rövid ismertetése.
III. Székelyföld teleobjektíven keresztül
Fotópályázat 5–12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.
Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.
A pályázók olyan fotóval(fotókkal) vagy legtöbb 6 képből álló albummal pályázhatnak, amely a fényképezőgép objektívjén keresztül mutatja be Székelyföldet, azt a világot, amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek. A fotókon megjeleníthető táj, személy, hangulat stb. Csak a jpg, tif. vagy bmp. formátumban érkező fényképeket tudjuk értékelni. A képfájlok tetszés szerinti elnevezése ne haladja meg a 30 karaktert.
A pályamunka két részből áll:
- a téma megnevezése, a témaválasztás indoklása, a témához való személyes kötődés leírása egy gépelt oldalnyi terjedelemben ( A4-es oldal)
- fotó vagy fotóalbum csatolása a következő kritériumok szerint:
⦁ fekvő képek esetén a kép mérete max. 1024x768 pixel
⦁ álló kép esetén a kép hosszúsága nem haladhatja meg a 768 pixelt
⦁ a kép file mérete max. 500 kb, a színtér: sRGB legyen
IV. Székfoglaló
Játékpályázat 5-12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.
Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.
Székelyföldhöz vagy a székelységhez kapcsolódó interaktív/digitális játékot várunk online vagy offline formátumban, bármilyen tervezett vagy kivitelezett technikával.
Nem feltétel a teljes projekt kivitelezése. Elfogadunk projekttervezeteket is, amelyek a játék kivitelezését és érdekességét fel tudják mutatni. A játék lehet kvíz vagy bármilyen más műfaj is.
A beküldött pályázatok előlapján a következő adatoknak kell szerepelniük:
⦁ a pályázati kategória
⦁ a pályamunka címe
⦁ a pályázó egyén/csapat neve, osztálya és elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail). Csoportos pályázatok esetében minden csapattag adatait kérjük.
⦁ a pályázat irányításában segítő tanár/felnőtt elérhetősége (telefonszám, e-mail).
⦁ az iskola/egyetem neve és elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail)
⦁ Csatolni szükséges a munkanaplót: hogyan rendszerezték a foglalkozásokat (a tevékenységeknek minimum 60 órásnak kell lenniük)
A borítékon illetve az elektronikus formában beküldött pályamunkák esetében az üzenet tárgyaként szerepeljen a Székelyföldi Kincskereső cím és a pályázati kategória megnevezése.
Postázási cím: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Templom utca 1/A, 520014, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 0267/351.959

Minden pályázó diáknak és csapatnak örömteli munkát, eredményes együttműködést kívánunk!

A pályázat értékelési szempontjai:
A pályázat tartalmi és formai követelményeinek betartása (30 pont)
⦁ a választott témához kapcsolódó anyag feldolgozása (10 pont)
⦁ a pályázati kiírásban megjelölt szerkezeti egységek tiszteletben tartás (15 pont)
⦁ a terjedelmi megkötések betartása (5 pont)
A gyűjtés/kutatás bemutatásának minősége (60 pont)
⦁ a gyűjtés/kutatás eredményeinek rendszerezett (az 5–8. osztály esetében esetleg értelmezéssel, következtetések levonásával kiegészített) leírása, kreativitás az anyag feldolgozásában (30 pont)
⦁ a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók minősége, száma (10 pont)
⦁ a munkanapló hitelessége (10 pont)
⦁ az írott szövegek nyelvi minősége: nyelvhelyesség, helyesírás, a tanulók életkorának megfelelő nyelvhasználat (10 pont)
Eredetiség, kreativitás a pályamunka ízléses, a témához illő formai kivitelezésében (10 pont)

A sikeresen pályázók értékes könyvjutalmat és nyári táborozást nyerhetnek.

0
0
0
s2smodern

Székelyföldi Tehetségpontok térképe

contentmap_module

Minden jog fenntartva! – ©

sztt logo monochrom

tehetsegpont.ro

520014 Sepsiszentgyörgy,
Templom utca 1A

Tel.: +40 267 351 959

 

Webfejlesztés: Digital Studio

 

fb icon